23.04.2021

BİLGİLENDİRME-ÖNEMLİ

BİLGİLENDİRME-ÖNEMLİ 

 

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83. ve 84. Maddeleri uyarınca derneklerin her yıl olduğu gibi bu yılda 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile mali bilgilerini yönetmelikte belirlenen Ek:21 Dernekler Beyannamelerini Nisan Ayı sonuna kadar Derbis üzerinden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Kulüplerimize Duyurulur.