27.11.2020

ASKF KONGREMİZ 2021 MART AYINA ERTELENDİ

ASKF KONGREMİZ 2021 MART AYINA ERTELENDİ

Eylül 2020 tarihinde yapmayı planladığımız Pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından önce Kasım ayına ardından Aralık ayına ertelenen genel kurulu toplantımız 24.11.2020 tarih ve E 7507 sayılı Bakan oluru ile İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden 2021 yılı Mart ayına ertelenmiştir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Kulüp Başkanlarımızın Dikkatine!!

Dernek Genel Kurul Toplantıları, Bildirim ve Beyannamelerinin Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, ertelenen dernek genel kurul toplantılarının 28.02.2021 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması,

Mevcut organların, görev yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder hükmü uyarınca,

2019 yılına ait verilmemiş beyanname ve bildirimlerin 28.02.2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

ADANA ASKF